Hösten 2021 på Kretsloppslandet

Efter vårens coronaanpassade och specialgjorda utomhuslektioner, för grundskolans låg- och mellanstadium, börjar vi nu starta om inomhus i utställningen, men i corona-samråd med skolans ledning och begränsat utbud.

Miljölektion för åk 3 under oktober

För utvalda lärare och deras klasser, i ett samarbete med KomTek och deras lärarfortbildning inom konceptet TekAway och det nya temat Sopor.​

”Världens skräp”– en avfallslektion för åk 4-6 under oktober

En uppsamlingsvecka i höst från vårens lektionsupplägg utomhus (där vissa tillfällen fick ställas in på grund av besvärliga väderomständigheter). ​

Nyhet våren 2022: Europa minskar avfallet – European Week for Waste Reduction

En ny tematisk lektion på temat är ’Cirkulära samhällen’. Bokningen för gymnasielektionen öppnas i februari 2022.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

OBS! Vårt ordinarie utbud för alla våra målgrupper hoppas vi kunna erbjuda under vårterminen 2022.

Tekniska kvarnens lovverksamhet

Under hösten 2021 håller även Tekniska kvarnen öppet för allmänheten under helger och skollov. Då kan man besöka utställningen Kretsloppslandet i källaren som alltid är en del av husets utställningar. Se vidare Tekniska kvarnen.

Vårt tänkta program är avhängt Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemin och hur skolledingen ställer sig till vår verksamhet. Följande anpassningar har skett nu: ​

 • Verksamhetens lokaler är riskbedömda ​
 • Klasserna bussas till tekniska kvarnen med abonnerad buss​
 • Besöket på plats i Tekniska kvarnen är anpassat för att inte skapa trängsel:​
  • eleverna slussas in i huset i halvklass
  • ett lämpligt individavstånd uppmanas i lokalerna
  • lektionerna genomförs i halvklass och smågrupper
  • möjlighet finns på flera platser i huset att desinficera händerna finns vilket uppmanas​

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!