Gå till innehåll

Här hittar du information och anmälan till lektioner på Kretsloppslandet som vänder sig till gymnasiet.

Miljölektion på avloppsreningsverket Skebäck – med koppling till globala målet 6

Vad sker inne på ett avloppsreningsverk (förkortat ARV)?
Kan man dricka toalettvatten? Går det att föda och transportera folk med restprodukter från ett AVR? Här finns det möjlighet för gymnasiet att steg för steg följa reningsprocessen av Örebros avloppsvatten.

Lektionen startar med teori om vatten globalt, hur dricksvatten blir till och går sedan in djupare på rening av avloppsvatten.

Målet med lektionen är att eleverna ska få kunskap om vattenrening, varför det är så viktigt, hur vi själva kan värna vårt vatten samt en förståelse för att avloppsreningsverket som tekniskt system och viktig samhällsfunktion.

Besöket tar cirka 90 minuter varav 45 minuter teori inomhus och 45 minuter rundvandring utomhus på verket.

Avloppsreningsverket i Örebro ligger granne med Oset.

Under 2023 renoveras reningsverket. Lektioner kan komma att erbjudas under hösten 2023.

Miljölektion ”Outside the box” – med koppling till globala målen 6, 12, 13, och 15

Låda med klossar och kort

”Outside the box” är ett värderingsspel som vänder sig till gymnasiegrupper eller en grupp pedagoger. Spelet handlar om att tänka nytt och annorlunda. Att slå sig lös från vanliga föreställningar. Spelet ”Outside the Box” vill ge inspiration och idéer till hur vi med små åtgärder kan göra vår konsumtion mer hållbar och på samma gång få det lite roligare.

Under lektionen besöks även utställning Kretsloppslandet.
Avslutningen sker i vårt välkomstrum där vi ger exempel på hur våra individuella val påverkar en hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vi utlovar en trevlig stund med viktiga, och med all säkerhet, häftiga diskussioner. Till ert förfogande står en pedagogisk spelledare som kommer att guida er genom spelets utmaningar.

Antal deltagare: 16–30 (ju fler desto roligare).

Speltid inklusive besök i Kretsloppslandet: 120 minuter.

Hållbar utveckling – lektion med kopplingar till de globala målen 6, 12, 13 och 15

Elever på studiebesök på Skebäck

Grundläggande lektion om hållbar utveckling och som tar upp globala och lokala frågor. Hur vi använder och påverkar vår planet. Vi tar upp Parisavtalet, klimatpåverkan (gör 1,5 -2 grader någon skillnad), cirkulär ekonomi, från vagga till grav, overshoot day, greenwashing och mycket mer. Vi startar i vårt välkomstrum 40 minuter där vi visar film och bilder och avslutar med uppgifter i vår 350m2 stora utställning Kretsloppslandet.

Lektionen tar cirka 2 timmar.

Lektionen är under utveckling. Kommer erbjudas hösten 2023.

Temalektion för gymnasiet - Cirkulära samhällen

Frågorna är många: hur hållbar är vår livsstil och hur behöver den förändras/transformeras för en hållbar samhällsutveckling, för en minskad miljöbelastning och en god livsmiljö. För att nå dit måste vi undvika onödig miljöbelastning och sluta kretsloppen. ​

Under lektionen fokuserar vi på problematiken kring konsumtion, klimatutmaningen, hot mot den biologiska mångfalden, problem runt vår vattenanvändning men framförallt hållbara lösningsförslag.

Lektionen är en del i EUs arbete för att minska avfallet genom temaveckan Europa minskar avfallet (European Week for Waste Reduction)

Utifrån de globala hållbarhetsmålen får klassen ta sig an olika dilemman där våra mänskliga behov och val krockar med målen. Hur agerar vi hållbart? Hur väljer vi rätt?

Lektionen tar cirka 120 minuter.

Lektionen är under utveckling. Kommer erbjudas hösten 2023.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se