Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Teori, litteratur och forskning

Forskning om barns behov har förändrats genom tiderna. Tidigare låg fokus på individen, idag belyses samspelet mellan individerna.

I senare tids forskning finns en större medvetenhet om det komplexa förhållandet mellan känslor och lärande och en förståelse för att känslorna finns med vid problemlösning, beslutsfattande, när vi söker efter kunskap och när vi behärskar nya färdigheter. ICDP/Vägledande samspel har sin grund i modern utvecklingspsykologi, sociokulturell teori och affektteori, där samspelets betydelse för barns utveckling beskrivs.

Utvecklingspsykologi

Området utvecklingspsykologi fokuserar på människans kognitiva och sociala utveckling, sett ur olika perspektiv. Utvecklingspsykologin kan sägas vara ett paraply som innefattar många olika grenar och vinklingar på mänsklig utveckling. Inom ICDP lyfts vissa grenar fram som särskilt bärande. Bland annat nämns Daniel Sterns teorier om barnets utveckling av självet i mötet med andra människor.

Sociokulturellt perspektiv

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram betydelsen av den omgivande sociala och kulturella miljön i människans utveckling. En av de främsta företrädarna Lev Vygotsky visade hur samhällsmönster införlivas i vår personlighet via språket som bärare. Vygotsky beskrev människans möjligheter till utveckling i ett numera välkänt begrepp ”den proximala utvecklingszonen”.

Vygotsky beskriver vikten av att ha den vuxne nära, att få tillgång till anpassat stöd. Om man ger för mycket stöd kommer barnet inte själv lära sig hur man ska göra medan för lite stöd istället gör att barnet kommer misslyckas. Rätt grad av stöd kommer att ge barnet kontroll och inre bilder, så att det sedan kan leda sitt eget arbete.

Affektteori

Affektteorin uppstod på 1960-talet då Silvan Tomkins skapade en teori som bygger på antagandet att det finns en biologisk grund till våra känslouttryck, dvs att känslorna finns förprogrammerade i oss redan när vi föds. Tomkins definierade ett antal grundaffekter som känns igen i samtliga kulturer och hos samtliga personer. Affekterna har funktionen att signalera behov till andra i vår omgivning. På så sätt knyter känslorna ihop biologin och psykologin. Vad som triggar igång affekten kan dock skilja mellan olika personer och kulturer.

Gemensamt för teorierna ovan är att de utgår från utveckling i samspel människor emellan. Både barn och vuxen är aktiva medskapare i samspelet. Teorierna har sin grund i medfödda förmågor hos barnet men utvecklingen kräver också en vuxen som lyhört samspelar, för att bästa möjliga utveckling skall ta plats.

Basutbildning - Nivå 1

Edenhammar, K. (2015)

Hundeide, K. (2009)

Wallroth, P. (2010)

Diplomerad vägledare - Nivå 2

Hart,S. & Schwartz,R (2010)

Edenhammar, K. (2015)

Hundeide, K. (2009)

Westmark,P. (2004)

Alternativ 1 och 2

Smidt, S. (2010)

Partanen, P. (2008)

Valfritt häfte beroende på målgrupp

Referenslitteratur

Körling, A-M. (2015)

Nedan presenteras ett litet urval av forskningsartiklar som berör vägledande samspel. Artiklarna är tänkta som inspiration till fördjupning inom våra utbildningar.

Attachment in the classroom. Christi Bergin & David Bergin

ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete. Ann-Sofie Lindgren

Student-teacher relationships and bullying: The role of student social status. C Longobardi, N.O. Iotti, T. Jungert, M. Settanni.
Lyssna på intervju med Tomas Jungert

A First Examination of the Role of the International Child Development Programme in School Achievement. Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB) Lilian Berggren, Lene Lindberg, Terese Glatz & Therése Skoog

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Obs! Stängt fredag 10 december kl. 12-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

Obs! Stängt fredag 10 december kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se