Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Grundsärskolan

Grundsärskola i Örebro kommun – för personal

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande till grundsärskolan

När en frågeställning om grundsärskola väcks för ett barn på förskolan eller en elev i skolan påbörjas processen Behörighetsprövning för mottagande i grundsärskolan. Har eleven sen rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan påbörjas processen Skolplacering i grundsärskolan. Båda processerna beskrivs nedan. Går barnet eller eleven i en kommunal verksamhet finns rutinen även beskrivet på intranätet.

När den enhetliga utredningen ska göras för behörighetsprövning för mottagande i grundsärskolan finns mallar för respektive bedömning som ska användas. Mallarna med tillhörande vägledningsdokument finns att hämta ovan under fliken ”Enhetlig utredning - dokument och mallar”. När alla bedömningarna är genomförda ska barn- eller elevhälsoteamet göra en gemensam analys. Analysen ska skickas med den enhetliga utredningen vid behörighetsprövningen. Mallen för denna analys heter Analys enhetlig utredning och finns även den att hämta ovan.

Det är viktigt att barnets röst blir hörd i de olika bedömningarna i utredningen. Många barn är hjälpta av att visuellt stöd används i olika former i samtalet.

Vårdnadshavare har rätt till två informationsmöten, ett inför behörighetsprövningen och ett gällande skolansökningsprocessen. Specialpedagog på Lotsen vid Centralt skolstöd har i uppdrag av Myndighetsverksamheten att ge denna information till vårdnadshavare. Det är rektor som ansvarar för att bjuda in till detta möte. Kontakta Lotsen på lotsen@orebro.se.

Processbeskrivning

Processbeskrivning för Mottagande i grundsärskolan i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se