Gå till innehåll

Naturskolan har drivit ett forum för alla pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik – en möjlighet att träffa andra och få nya idéer och inspiration!

Fridhemsskolan ansvarar nu för nätverket

Utomhuspedagogiskt nätverk

Sedan Naturskolan fick en ekonomisk nedskärning har vi inte längre möjlighet att genomföra våra nätverksträffar som tidigare. När Fridhemsskolan fick veta detta kände de att det vore synd om nätverken går i ”graven”. De har därför tagit beslut att de tar över ansvaret för att det utomhuspedagogiska nätverket får leva vidare. Vi på naturskolan är så tacksamma för detta.

Tusen tack Fridhemsskolan!

Kontaktperson: Martin Hylén rektor@fridhemsskolan.se
Telefon: 019-23 81 76

OBS!

När det är dags för nätverksträff så håller Fridhemsskolan i både anmälan och träff men om ni vill vara med i utomhuspedagogiska nätverket så anmäler ni er här på vår hemsida. Då får ni, förutom Örebro naturskolas inbjudan till kurser och klassbesök, ibland utskick med information som kan vara intressant för er! Välkomna att anmäla er!
Anmäl dig till nätverket här!

LHU-nätverket drivs av naturskolan och Kretsloppslandets pedagoger och är till för er som vill utveckla arbetet med Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola.


Vi återkommer längre fram när det gäller kommande aktiviteter.

Det finns även en samarbetsgrupp inom LHU på kommunens intranät (för kommunala verksamheter): http://intranat.orebro.se/grupper/grupper/larandeforhallbarutvecklinglhu.8252.html


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se