Gå till innehåll

Klassbesök på Örebro naturskola

Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet. Det här vill vi hjälpa till med!

Uppdatering 2023-01-12: Just nu går det inte att boka klassbesök på Örebro naturskola. Mer info kommer inom kort.

En dag på naturskolan är en värdefull del av skolarbetet. Alla aktiviteter är kopplade till kursplanerna: ni får förstklassiga kunskapsråvaror som du sedan, som klassens pedagog, kan förvalta genom reflektion och efterarbete. Vi hjälper till med förslag på hur.

Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen. Det är en grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för att få fler naturvetare.

Lärande för hållbar utbildning

Globala målen – karta med ikoner

Lärande för hållbar utveckling (LHU) ingår i skolans läroplan och är en del i målområde 4 av de 17 globala målområden som FN:s länder kommit överens om. Målen ger en bra bild av vad hållbar utveckling handlar om och vi har ett uppdrag som utbildare att göra målen kända. De målområden som berörs i våra klassbesöksteman finns numera med i beskrivningen av innehållet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se