Gå till innehåll

Fortbildningar och kurser på Örebro naturskola

Hos oss på Örebro naturskola har du chansen att lära dig mer om utomhuspedagogik!

Utomhuspedagogiskt nätverk

Utomhuspedagogiskt nätverk

Naturskolan har drivit ett forum för alla pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik – en möjlighet att träffa andra och få nya idéer och inspiration! Sedan Naturskolan fick en ekonomisk nedskärning har vi inte längre möjlighet att genomföra våra nätverksträffar som tidigare. När Fridhemsskolan fick veta detta kände de att det vore synd om nätverken går i ”graven”. De har därför tagit beslut att de tar över ansvaret för att det utomhuspedagogiska nätverket får leva vidare. Vi på naturskolan är så tacksamma för detta.

Tusen tack Fridhemsskolan!

Kontaktperson: Martin Hylén rektor@fridhemsskolan.se
Telefon: 019-23 81 76

OBS!

När det är dags för nätverksträff så håller Fridhemsskolan i både anmälan och träff men om ni vill vara med i utomhuspedagogiska nätverket så anmäler ni er här på vår hemsida. Då får ni, förutom Örebro naturskolas inbjudan till kurser och klassbesök, ibland utskick med information som kan vara intressant för er! Välkomna att anmäla er!
Anmäl dig till nätverket här!

LHU-nätverket drivs av naturskolan och Kretsloppslandets pedagoger och är till för er som vill utveckla arbetet med Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola.


Vi återkommer längre fram när det gäller kommande aktiviteter.

Det finns även en samarbetsgrupp inom LHU på kommunens intranät (för kommunala verksamheter): http://intranat.orebro.se/grupper/grupper/larandeforhallbarutvecklinglhu.8252.html


Hösten 2022: Naturskolan bjuder in till kurstillfällen kring våra naturskolelådor

Genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) har Örebro naturskola fått möjlighet att ta fram naturskolelådor till utlån. Syftet är att inspirera och underlätta förnförskolor, F-6 skolor, fritidshem och familjecentraler att lära genom utomhuspedagogik i sin närmiljö. Naturskolelådorna innehåller utomhuspedagogiska tips, övningsbeskrivningar, lektionsförslag och material för lärande inom biologi och friluftsliv. Alla övningar är kopplade till målgruppernas styrdokument och till de globala målen.

Målgrupp: Pedagoger i förskola, fritidshem, grundskola F-6 och grundsärskola 1-9
Plats: Utomhus vid Naturskolan intill Naturens hus i Örebro
Kostnad: Kursen är gratis (inklusive fika)

Kurser, tider och anmälan

Samarbetstema

Tisdag den 16 augusti 2022 kl. 8.00 – 11.00 respektive kl. 14.00 – 17.00. Du väljer den tid som passar dig bäst. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Blomväxter

Onsdag den 7 september 2022 kl. 8.00 – 11.00 respektive kl. 14.30 – 17.15. Du väljer den tid som passar dig bäst. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Stenåldersliv

Torsdag den 29 september 2022 kl. 14.30 – 17.30. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Vikingaliv

Torsdag den 29 september 2022 kl. 14.30 – 17.30. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Friluftsliv Matlagning

Tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 8.00 – 11.00 respektive kl. 14.30 – 17.15. Du väljer den tid som passar dig bäst. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Mossor och lavar

Torsdag den 27 oktober 2022 kl. 8.00 – 11.00 respektive kl. 14.30 – 17.15. Du väljer den tid som passar dig bäst. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Fåglar

Onsdag den 16 november 2022 kl. 8.00 – 11.00 respektive kl. 14.30 – 17.15. Du väljer den tid som passar dig bäst. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Vinterekologi

Torsdag den 1 december 2022 kl. 8.00 – 11.00 respektive kl. 14.30 – 17.15. Du väljer den tid som passar dig bäst. Första halvtimmen är det dropinfika – sedan kör vi igång kursen.
Anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se