Gå till innehåll

Ibland har barn och ungdomar en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom kommunen och Region Örebro län.

Vill du veta mer om Samba? Kontakta oss!


Ingela Pihlström, sambasamordnare
019-21 12 61, ingela.pihlstrom@orebro.se

Åsa Eriksson, sambasamordnare
019-21 14 00, 070-603 33 98, asa.a.eriksson@orebro.se

Ann-Sofie Sandström, sambasamordnare
019-21 23 87, ann-sofie.sandstrom@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se