Nytt år, nya möjligheter och nya fortbildningstillfällen hos Lotsen!

Lotsen erbjuder fortbildningar inom olika inriktningar under läsåret. Dessa går nu att anmäla sig till på Pedagog Örebro.

Vi vill alla ge varje barn i skolan och på förskolan förutsättningar att nå sina mål och möjlighet att vara sitt allra bästa jag här, nu och i framtiden. Men hur möter vi barnets behov på bästa sätt?

Jag tror att när vi möter barn med olika funktionsvariationer i skolan och förskolan så hanterar vi det bäst genom kunskap, förståelse och en vilja att lära oss ännu mer om dem som vi möter.

Ett exempel. När jag på mina uppdrag inom hörselområdet möter pedagoger som jobbar med barn som har en hörselnedsättning får jag ganska många gånger höra att de inte tidigare förstått ”hur” barnet som de möter har hört i verkligheten. När man pratar om hörselnedsättningar så finns det inte bara EN typ av hörselnedsättning utan det finns flera. Att få kunskap om vilken hörselnedsättning barnet som du möter har öppnar upp för ny förståelse kring barnets hörselsituation och hur den kan påverka barnets utveckling på olika sätt.

Om du vill lära dig mer om barn med hörselnedsättningar rekommenderar jag att du anmäler dig till någon av våra utbildningar "Att möta barn med hörselnedsättning i förskolan" och "Att möta barn och elever med hörselnedsättning i skolan".

Men passa även på att ta del av Lotsens övriga fortbildningar. Och du, tipsa gärna dina kollegor också!

/Katarina Forsberg, Lotsen

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!