Så undervisar du om planetkrisen – med hoppet i behåll

Jag visade ett klipp för en sjundeklass. Det började med att jag en vanlig morgon under lektionsplaneringen sökte efter ett innehåll att visa om atmosfären och hur våra utsläpp påverkar den. Vi skulle lära oss om klimateffekter och våra utsläpp som påverkar det tunna tunna skikt som skyddar oss mot den kalla tomma rymden. Ett så viktigt lager – det skikt som räddar oss mot rymdens krafter.

Jag hittade ett klipp. Det är ett mycket bra klipp. Klippet är en iscensättning av hur atmosfären talar till oss. Det är en känd skådespelarröst som är speaker. Joan Chen. Klippet går att visa i alla årskurser – rätt hanterat. I lägre kurser behöver du kanske stoppa klippet och förklara vad det handlar om – sätta saker i sitt sammanhang, som just du vet hur du ska anpassa det till din grupp. Du är experten på din grupp. Här är klippet: Nature Is Speaking: Joan Chen is Sky | Conservation International (CI) - YouTube

Om du har översättningsproblem så kan du lätt automat-översätta till svensk text. Om du har elever som inte kan läsa svensk text så får du köra stop motion och prata till innehållet. Eller så ser du klippet innan lektionen och pratar om det på ditt sätt till dina elever – du är experten på din grupp.

Du undervisar om hur vi ska ta hand bättre om planeten. Det som kallas lärande för hållbar utveckling. Du har säkert jobbat med lärande om planetens och vår överlevnad på olika vis. Du kanske redan har visat det här klippet.

Då kan jag berätta att det finns en hel serie av liknande klipp om hur naturen talar till oss. På Youtube. Sök på ”Nature Is Speaking”. Jag gjorde det. Och för mig öppnades ett helt nytt universum. Förpackat, vackert, med känslor. Några få filmer. Välgjorda. Om det mesta vi behöver veta för att ta hand om vår planet. Är du vilse om hur du ska undervisa om planetomtanke – visa klippen – och prata med eleverna om det – på ett ordnat och omvårdande vis.

När du ska undervisa om planetomtanke – det som i dagligt tal kallas för lärande om hållbar utveckling – så kan jag tänka mig att du hamnar i samma läge som jag. Att du famlar efter metoder och sätt att undervisa. Det är så svårt, och komplext. Världen är stor. Vi är ibland för små i vår vardag. Det är så mycket som ska göras i en skola varje dag.

Men här har du ändå ett upplägg som du kan använda. Jag tänker att du kan testa det här.

  1. Förbered och tänk igenom en aktivitet som ni gemensamt kan genomföra för att göra ett något för att dämpa försämringen av planetens mående. Det räcker med bara något litet. Men det behöver finnas där. För att det ska finnas hopp. Och hopp föds av agerande.
  2. Berätta om upplägget. Förprata om hur vi behöver ta hand om planeten. Var noga med att prata om att det handlar om att det finns hopp om räddning, att vi ska lösa saker tillsammans, och att det är vi vuxna som har ansvar för klimat- och planetkrisen. Det är viktigt. Det finns barn som får klimat- och miljöångest om de inte får höra detta.
  3. Visa en av filmerna i serien Nature is speaking. Beroende på vilken åldersnivå det handlar om – bädda in och förbered i den mån du behöver. Lägre åldrar – mer språkstöd och förprat om vad filmen handlar om och stoppa filmen och berätta till bilderna. Högre åldrar – mer självgående såklart. Ja, du vet ju.
  4. Efteråt. Låt eleverna på ett ordnat sätt få reflektera och resonera om vad de sett och känt. Guida dem genom samtalet som du vet att eleverna behöver ledas genom det dom såg.
  5. Sedan. Presentera en aktivitet. Den kan vara stor eller liten. Och organisera den tillsammans med eleverna. Eller låt eleverna komma på en aktivitet. Och se till att den blir utförd. Hellre en liten som ni genomför än en stor som inte kommer att bli av. Jag har till exempel planterat ett litet träd i en park nära vår skola. Alla elever fick skriva varsitt brev till tekniska nämnden där de resonerade kring hur viktigt det är med många träd i en stad, för klimatet, skugga, biologisk mångfald och förmågan att dämpa översvämningar. Ett enkelt sätt att göra en liten skillnad. Vi fick svar från tekniska nämnden och trädet väntar nu på mitt skrivbord i lärarrummet för att planteras ut när det är dags. Men aktiviteten kan också handla om att skriva brev till andra politiker, eller att starta en lokal odling nära sin skola. Eller kampanja för att fler lärare ska cykla till jobbet. Eller låta eleverna samla in pengar från sina föräldrar till stöd för organisationer som jobbar för att rädda planeten. Vad som, men se till att det blir av. När du gjort det, ta nästa film, gör ett liknande upplägg. Här har ett tydligt och lättgenomfört sätt att introducera undervisning i hållbar utveckling.

/Jonas Edlund, Navets skola 7-9

Senast uppdaterad:

Publicerad: