Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Fler vill ha stöd sedan socialkontoret i Vivalla öppnade

Socialkontoret flyttade till Vivalla och har hittat nya vägar för att nå ut till människorna som bor i området. Det har gett effekt. Sedan starten förra hösten har antalet som vill ha frivilligt, förebyggande stöd ökat. Nu jobbar man vidare för att skapa tillit och få fler att tacka ja till erbjudanden om insatser.

Anna Andersson, enhetschef på socialkontoret i Vivalla, berättar att de har haft öppet lite mer än ett år nu och att de jobbar mycket med att skapa förståelse för vad ett socialkontor faktiskt gör.

– Det går ett rykte här om att man ska akta sig för socialtjänsten, för att socialtjänsten tar barn. De tror att om de blir kallade på ett möte så ska ta vi deras barn på mötet och de har därför sagt hej då innan. Det som man berättat för mig gör mig väldigt beklämd, man försöker undvika kontakt med oss för att man har en stor rädsla. Det gör det bland annat väldigt svårt att skapa ett samarbete, till exempel om vi fått in en orosanmälan, säger Anna, och fortsätter:

– För att kunna göra något annorlunda måste vi möta rädslorna. Vi lägger mycket tid på att försäkra oss om att familjen förstår, och vi måste ofta börja med att ta samtalet om varför vi omhändertar barn. Det gör vi ju bara när det finns väldigt allvarliga skäl och vi överväger alltid andra sätt att stödja föräldrarna på frivillig väg.

Porträtt på Anna Andersson.

Anna Andersson, enhetschef på Socialkontoret i Vivalla.

Varför öppnade socialkontoret i Vivalla?

Cedric Andersson, enhetschef för Behandlingsenheten barn och familj, ingick i gruppen med enhetschefer som fick i uppdrag att utreda om socialkontoret skulle öppna i Vivalla. De pratade med föreningsråden i området och fick då veta att de skulle vara mer mänskliga och inte bara sitta bakom ett skrivbord.

– Det finns traditionellt en uppdelning i socialtjänsten där det är olika personer som utreder och som utför. När en familj får beslut om bistånd; det är där min verksamhet kommer in. Hur är det att leva i den här familjen? Vilket stöd behöver man? Vad behöver barnen? Vad behöver de vuxna? säger Cedric, och fortsätter:

– Vi såg, rent generellt i socialtjänsten, att det var väldigt få familjer i Vivalla som var beredda att ta emot det stöd och den hjälp som erbjöds, utifrån den oro som ändå fanns kring barn och ungdomar. Vi tänkte att om vi har ett socialkontor där människorna lever och bor kanske vi kan öka på människors vilja att ta emot hjälp.

Porträtt på Cedric Andersson.

Cedric Andersson, enhetschef på Behandlingsenheten barn och familj.

Samtal och stöd utan bistånd

Anna berättar att socialsekreterarna på Socialkontoret i Vivalla kan erbjuda samtal och stöd utan bistånd. Hennes vision är att de som bor i Vivalla ska kunna få så pass mycket förtroende för socialkontoret att de själva kan ta initiativet att komma hit.

– Vi tror på idén på att vara här i området. Det finns väldigt mycket positivt i Vivalla, medialt visas det negativa, men min bild har blivit mycket mer positiv sedan jag kom på plats. För att förändra familjernas bild av vad socialtjänsten är måste vi vara nyfikna och lyssna på dem som bor här. Och vara nyfikna på hur det är att komma från en annan kultur och hur det är att ta kontakt med socialtjänsten, säger Anna, och tillägger:

– Det finns en stor meningsfullhet med att vi är på plats. Sedan vi började i augusti 2016 har antalet SoL-insatser ökat med 20 procent.

– Ja, vi ser en tydlig ökning på människor som faktiskt tackar ja till de insatser som är föreslagna och det tycker vi är väldigt positivt, att folk faktiskt vågar. Det är ett tydligt resultat. Jag är förvånad över att det gick så fort, gänget som jobbar härute har hittat andra vägar som skiljer sig från att sitta centralt, säger Cedric.

Anpassat till människorna i området

På Socialkontoret i Vivalla ska barn, unga, vårdnadshavare och familjer lätt kunna få kontakt med en socialsekreterare utan att behöva ringa och boka tid först. Det skiljer sig mot hur man arbetar på kontoret i stan.

– Här är det en mycket tydligare anpassning till dem som bor i området. Hur socialtjänsten är organiserad passar inte alltid för de som bor i området. Här är det ganska stora familjer och vår organisation är uppdelad i barn, ungdomar och vuxna. Men här går det inte att få in alla i de stuprören. Vi vill hitta en bra lösning för hela familjen och inte bara en individ. Vi måste hitta lösningar som är inkluderande för hela familjen och jobbar på att utveckla det förhållningsättet och lyssnar på familjens berättelser, säger Cedric.

Porträtt på Cedric Andersson och Anna Andersson vid en dörröppning.

Cedric Andersson och Anna Andersson.

Många goda krafter samarbetar

Socialkontoret i Vivalla samarbetar med skolan, förskolan, Brobyggarna, polisen, det kommunala bostadsföretaget ÖBO, fritidsgården, vårdcentralen, barnavårdscentralen, familjecentralen och Afrikas horn, som är den stora somaliska föreningen här.

– Det finns många goda krafter här med föreningar, föräldrar och barn som engagerar sig. Vivalla är ett område med mycket liv och rörelse, olika kulturer och olika förhållningssätt till livet. Folk har välkomnat oss här, även om de varit skeptiska, men en av de stora sakerna vi måste fortsätta att arbeta med är att få acceptans för att socialkontoret finns här och skapa förtroende, säger Anna.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se