Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Så är det att jobba här

Från första skrubbsåret, till hjälp att plocka ut papiljotterna. Vi är delaktiga i alla steg av örebroarnas liv och vårt mål är att leverera bra tjänster till dem. Idag är vi över 13 000 medarbetare som alla jobbar för att ge örebroarna en enklare vardag, varje dag.

Vårt uppdrag handlar ytterst om att ge örebroarna service av hög kvalitet och att garantera en rättssäker och lika behandling i livets alla skeden.

Vi är en politiskt styrd organisation och en del av näringslivet - det ställer krav, men vårt värde är ett annat. Tillsammans gör vi skillnad för andra människor och ser till att deras vardag fungerar smidigt.

Varför finns vi som kommun? Se filmen (bildspel med ljud) om kommunens uppdrag.

Våra värderingar utgår från de mänskliga rättigheterna – alla människors lika värde. Därför har vi en tydlig målsättning att ge service på lika villkor.

Alla ska bemötas med respekt, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck. Vi motarbetar alla former av diskriminering eller särbehandlingar och arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald inom kommunen och i kontakten med örebroarna.

Alla våra medarbetare har meddelarfrihet, det innebär att man som anställd hos oss har rätt att fritt uttala sig i media. För att uppmärksamma eventuella felaktigheter inom organisationen finns även en visselblåsarfunktion.

Även miljön är viktig för oss, och vi har högt ställda mål för klimat och miljö, både inom vår egen organisation och för Örebro som plats.

Vi har verksamheter inom många olika områden och tillsammans arbetar våra medarbetare inom fler än hundra olika yrken. Det handlar om jobb inom områden som till exempel skola, förskola, vård, socialtjänst, stadsbyggnad, gator och parker, IT-utveckling, personal, ekonomi eller kommunikation.

Vi strävar ständigt efter att förenkla, förnya och förbättra våra verksamheter, processer och arbetssätt. Inom alla våra verksamheter uppmuntras utveckling, innovation och att våga prova nytt. Det har resulterat i att Örebro kommun ligger i framkant på en rad olika områden som exempelvis hållbarhet och miljöfrågor.

Möt några av våra medarbetare

Det bästa med mitt jobb är att det är så himla roligt!

Jag heter Ulf Nykvist och jobbar som planstrateg i Örebro kommun.

Ulf Nykvist

Ulf Nykvist.

En viktig uppgift för oss som jobbar med detaljplaner är att ha bra planberedskap, att ligga steget före och få fram detaljplaner som gör det möjligt för staden att växa. Jag arbetar på en mer övergripande nivå också; hur ska staden utvecklas? Var ska den växa? Var ska skolor och förskolor byggas och var skapar vi möjligheter att ta emot växande företag? Det är frågor som jag funderar på.

Jag går ofta in som stöd och bollplank åt chefer och deltar i möten med byggherrar, konsulter och kommunala bolag. Det kan vara svårt att få förståelse för att det tar tid att ta fram en detaljplan. Det är en lång och lagstyrd process som berör väldigt många, så det är viktigt att följa demokratiska regler. Vi är ändå ganska kända för att vara snabba. En plan som vi tar fram på ett år kan ta 6–7 år i en storstadsregion.

Det bästa med mitt jobb är att det är så himla roligt! Det känns även bra att bidra till Örebros utveckling för vi får en så fin stad! Örebro har en lång tradition av stadsplanering i framkant, som vi för vidare.

Får vara med och utveckla Örebro

Jag började jobba i Örebro kommun främst för jag tyckte att jobbet verkade väldigt intressant. Det är dessutom roligt att få vara med och utveckla staden där jag har växt upp.

Jag sitter liksom lite mitt i, och det är roligt!

Jag heter Marie Ekholm och jobbar som administrativ samordnare i Örebro kommun. I min tjänst ingår bland annat registratorsuppdraget.

Marie Ekholm

Marie Ekholm. Foto: Susanne Flink

Som registrator ansvarar jag tillsammans med två kollegor för att alla handlingar som kommer in till Stadsbyggnad registreras. Det kan till exempel vara frågor från medborgare eller synpunkter på någon detaljplan som är ute på samråd. Jag ser till att allt kommer rätt. Vi har ett fysiskt arkiv också. Jag håller ordning på de handlingar, oftast med underskrifter, som ska bevaras där.

Jag lägger mycket tid på att ge handläggarna stöd i diarieföringsfrågor och håller utbildningar i diariesystemet för nyanställda. Jag har i uppdrag att utveckla och förbättra vår diarieföring och våra rutinbeskrivningar.

Det bästa med jobbet är att det är skön stämning här. Jag är väldigt mycket ”överallt” och träffar kollegor från alla olika enheter. Jag blir insatt i väldigt många olika frågor för jag sitter liksom lite mitt i, och det är roligt.

Varierade arbetsuppgifter

Jag valde att börja jobba i Örebro kommun för det är en stor arbetsplats med varierade uppgifter. Det är kul att jag får ta det av så mycket fast jag inte arbetar med allt.

Myter och fakta om att jobba kommunalt

Det finns en hel del uppfattningar om hur det är att jobba i en offentlig verksamhet som inte stämmer. Några av de myterna slår vi hål på här.

Myt: Det är tråkigt och byråkratiskt att jobba kommunalt.
Fakta: I Örebro kommun är det en stor andel medarbetare som känner motivation och har förutsättningar för att göra sitt bästa för verksamheten, mätning visar 79 på en 100-gradig skala.

Myt: Kvinnorna i kommuner tjänar sämre än männen i samma position.
Fakta: Anställda i kommuner har de mest jämställda lönerna på svensk arbetsmarknad. Med hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori är kvinnors löner i kommunen 99,2 procents av männens. Det är högre än i både statlig och privat sektor.

Myt: Vem som helst kan få jobb i kommunal verksamhet.
Fakta: Hos oss finns många möjligheter utifrån just din kompetens. Totalt arbetar våra 12 000 medarbetare i fler än 300 olika yrken, med olika kompetenskrav och utbildningsnivå.

Källor: SCB, Medlingsinstitutet, SKL, Socialstyrelsen, Ipsos

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se