Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Vårt erbjudande som arbetsgivare

Hos oss får du en trygg anställning där du kan kombinera jobb och privatliv. Vårt löfte till våra anställda är att ge rätt förutsättningar och möjlighet till utveckling. Många anställda gör en intern karriär hos oss under sitt yrkesliv, och inom alla yrken sker fortbildning.

Kommunen har samverkansavtal som ger medarbetarna inflytande över beslut som fattas i organisationen. Via arbetsplatsträffar bidrar du till verksamhetsutveckling och har möjlighet att påverka beslut som berör dig, ditt arbete och din arbetsmiljö. Samråd med medarbetarna eller medarbetarnas representanter (fackliga organisationer) är ett naturligt led i arbetsgivarens beslutsprocess. Det handlar om att få tillgång till information, både mer övergripande om verksamhetens utveckling och ekonomi, liksom i konkreta frågor för att därigenom kunna delta i diskussioner samt att kunna lämna synpunkter inför beslut.

Som medarbetare hos oss får du en individuell kompetensutvecklingsplan, som syftar till att åtgärda de utvecklingsbehov som du och din chef har identifierat i utvecklingssamtalet. Insatser för kompetensutveckling planeras tillsammans med din chef och kan ske på olika sätt, i det dagliga arbetet, i dialog med chef och kollegor, via deltagande på konferenser, nätverksträffar eller genom utbildning. Inom organisationen delar vi också med oss och att sprida goda exempel uppmuntras för lärande och kompetensutveckling.

Som en grund för medarbetarnas och chefernas utveckling i kommunen finns en medarbetarplattform och ledarplattform. Där beskrivs tydligt hur vi som arbetsgivare vill att chefer och medarbetare ska agera i sin professionella yrkesroll.

Inom många av våra verksamheter finns möjlighet till flexibla arbetstider. Det innebär att du inom vissa ramar själv bestämmer över din arbetstid, men med hänsyn till verksamhetens krav.

Vår lönesättning är individuell och prestationsbaserad. Lönen baseras på arbetets krav, svårighetsgrad och ansvar samt på vilket sätt du utför arbetet. Inom vissa yrken finns även en marknadspåverkan på lönenivån. En individuell lönesättning som grundar sig på din prestation medför att lönerna kan variera mellan dig och andra även om arbetsuppgifterna är desamma.

Varje år får du återkoppling på din prestation, det vill säga hur du har bidragit till verksamhetens mål. Du och din chef diskuterar kommande mål och tar fram en utvecklingsplan.

Vår lönesättning följer tydliga och väl kända principer. Dessa principer för lönesättning gäller för kvinnor och män, för äldre och yngre medarbetare.

Självklart följer vi reglerna i föräldraledighetslagen, som ger dig rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid. När du är föräldraledig erbjuder kommunen dig även ett föräldrapenningtillägg.
Tillägget motsvarar 10 procent av din kalenderdaglön. För att få tillägget ska du ha haft en sammanhängande anställning i Örebro kommun i minst 365 dagar före ledigheten.

Du får mer semester hos oss än hos många andra arbetsgivare. Ju äldre du blir desto fler semesterdagar får du.

Om verksamheten tillåter finns också en möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar som innebär att du växlar in semestertillägget (pengar) för att få ytterligare lediga dagar.

Som anställd i Örebro kommun omfattas du av kollektivavtalade försäkringar;

  • arbetsskadeförsäkring
  • sjukförsäkring
  • livförsäkring
  • tjänstereseförsäkring.

Varje år får du som anställd 1 300 kronor som du kan använda till hälsofrämjande aktiviteter.

Varje år från det att du fyller 21 år, betalar arbetsgivaren Örebro kommun pengar till en tjänstepensionsförsäkring. Pensionsavgiften är 4,5 procent av din lön. Pengarna betalas till en pensionsförsäkring vid ett försäkringsbolag som du själv väljer. Du kan ta ut din pension tidigast från 61 år och senast vid 67 års ålder.

Örebro kommun har som ambition att vara en attraktiv och miljövänlig arbetsgivare. Vi erbjuder därför dig som är tillsvidareanställd en förmånscykel, för att underlätta cyklandet till och från arbetet. Det innebär att du får hyra en kvalitetscykel till ett förmånligt pris genom bruttolöneavdrag. En möjlighet att förbättra hälsan samtidigt som du gör en insats för miljön och den egna plånboken!

Inom våra verksamheter finns många möjligheter att prova på nya uppdrag och göra intern karriär.
Vi erbjuder ett ledarskapsprogram, som ska ge bättre möjligheter till en chefskarriär för medarbetare som vill bli chef inom Örebro kommun.

Som anställd har du möjlighet till anonymt och kostnadsfritt samtalsstöd genom telefonrådgivning. Hit kan du vända dig om du behöver prata om både små och stora bekymmer i vardagen som kan skapa oro och stress. Det kan till exempel vara relationsproblem hemma eller på jobbet, frågor som rör dina barn, ensamhet, juridiska frågeställningar eller livsstilsproblem.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se