Projektorer i Citypassagen

Guiden beskriver olika funktionsområden för projektorerna i Citypassagen

 • Projektor för att visa bild från datorn (trådlöst eller via HDMI)
 • Digital whiteboard
 • Interaktiv projektor med touchfunktionalitet för att styra applikationer från datorn (HDMI och USB). Som att få hela bilden på tavlan till en pekskärm. 

Kontrolldosa – starta projektorn, ändra bildkälla och anslut USB-enheter

Via kontrolldosan beskrivs följande tre knappar och en USB-port (se bild)

 • På och avstängningsknapp av projektorn (1)
 • Byt till whiteboardläget (2)
 • Byte av bildkälla. Klickar man på denna knapp så söker projektorn igenom anslutna källor och väljer källan som är på tur i listan. Har man flera enheter anslutna så kan man behöva klicka mer än en gång (3)
 • USB-port för anslutning av USB-enhet sen en dator för att spara ned anteckningar från whiteboard (4)

Växla mellan olika bildkällor

Du kan byta bildkälla, vilken anslutning som ska visas på projektorn antingen via kontrolldosan eller genom att trycka på ikonen för bildkällor på verktygsfältet.

 • Om du använder kontrolldosan
  Anslut din dator på önskat sätt till projektor, alternativen är
  – Via kabel
  – Clickshare
  – Trådlöst Miracast.
 • Om du använder projektorn
  Tryck på denna ikon  och välj önskad anslutning/bildkälla. För att visa flera bildkällor samtidigt på projektorn tryck då på ikonen för split-funktion 

Alternativ för anslutning till projektorn

Via kabel – HDMI (+USB-kabel för interaktiv överföring)

 1. Anslut HDMI-kabeln till din dator.
 2. Får du inte upp din bild på projektorn, se till att rätt bildkälla är vald. Se avsnittet ovan för hur du ändrar bildkälla.

Vill du kunna använda bilden som visas på projektorn interaktivt, d.v.s. som en pekskärm så behöver du komplettera anslutningen med en USB-kabel. Se avsnittet Interaktiv bildöverföring för hur detta läge används. 

Via Trådlöst – Clickshare

Du behöver först ha Clickshare-mjukvaran installerad på din dator. För installation av mjukvaran följ denna guide Installera program via Software center

 1. Anslut Clickshare-knappen till din dator
 2. Vänta på att den ger ett fast vitt sken
 3. Klicka på knappen, den ska avge ett fast rött sken när den är korrekt ansluten till projektorn.
 4. Får du inte upp din bild på projektorn, se till att rätt bildkälla är vald. Se avsnittet ovan för hur du ändrar bildkälla.

Via Clickshare så finns möjlighet att visa två datorers bild på projektorn samtidigt. Då är det bara att ansluta den andra Clickshare-knappen till datorn precis som i stegen ovan. När två datorer överför bild till projektorn så visas de sida vid sida på projektorn. 

Trådlöst – MiraCast (Windows egna inbyggda trådlösa funktion)

Begränsning i detta anslutningsalternativ är att det inte går att ta ett skärmklipp av det som visas på bilden

Överför datorns bild till projektorn genom att trycka på  Windows-knappen + k  på tangentbordet och välj projektorn som nu ska visas på listan. Se till att rätt bildkälla är vald därefter på projektorn. Guide för detta anslutningssätt finns via denna länk Projicera datorns bild trådlöst till annan skärm

Olika bildlägen på projektorn

Dessa projektorer visar inte bara en bild från en dator. Beroende på anslutning så kan man få tillgång till flera smarta funktioner.

Whiteboard

I whiteboard-läget får man upp en tom vit tavla för att anteckna och rita på. Detta kräver inte heller någon dator ansluten till projektorn. För att spara ned anteckningar eller hela tavlan så krävs en USB-enhet som är ansluten till kontrolldosan. 

Det finns två fält i detta läge:

 • Verktygsfältet för att ändra dina verktyg för att anteckna eller rita.
 • Huvudfältet som används för att navigera mellan flera tavlor och vad som visas på bilden. 

Knapparna i de olika fälten

Huvudfältet

 Användningstips för att rita eller anteckna

 • Du kan använda två pennor samtidigt med separata inställningar som färg och tjocklek på pennan.
 • Istället för att använda pennan så går det bra att även använda fingret.
 • Du kan högerklicka på bildskärmen genom att hålla ned pennspetsen på bilden, en popup-ruta kommer upp med fler alternativ.
 • Pennan har ett batterisparläge som gör att vid inaktivitet så slutar pennan att fungera. För att "väcka" penna igen så klickar du på bilden med pennspetsen.

  Läs mer om whiteboard-pennan här.

Interaktiv bildöverföring till projektorn

I detta läge kan du använda bildöverföringen som visas som en enda stor pekskärm.
För att detta ska fungera behöver du ansluta via kablarna HDMI- och USB-kabel.

Verktygsfältet i detta läge ser lite annorlunda ut där knappar har lagts till för att byta mellan interaktivt läge och anteckningsläge.

Byte mellan interaktivt läge och anteckningsläge

 Läget för att kunna rita och anteckna på bilden som visas

 Läget för att kunna använda bilden som en stor pekskärm

För att byta mellan lägena tryck på aktuell ikon och ändra till önskat läge. För full förklaring av alla knappar, se förklaring av verktygsfältet som finns förklarat i whiteboard-avsnittet.

Delad yta

Har man flera bildkällor anslutna så går dessa att visa sida vid sida på projektorn.
Du kan t.ex. överföra bilden från två datorer på projektorn så de visas sida vid sida.

För att välja vilka bildkällor som ska visas trycker du på split-ikonen  på huvudfältet och väljer önskade bildkällor.

Ta fram whiteboard-tavlan bredvid en bild som visas från en dator

Dra i reglaget så långt in som du önskar storleken på whiteboarden ska vara. För att ta bort denna igen kan du dra reglaget tillbaka till sidan igen.

Ta en skärmbild av det du antecknat på bilden

I huvudfältet visas en ikon som ser ut som en kamera. Trycker du på denna så tas en skärmbild av bilden som visas och även det du ritat/antecknat och läggs till i en ny whiteboardtavla. 

Spara anteckningar från whiteboard till USB-enhet

Spara allt till en USB-enhet, t.ex. USB-minne eller en ansluten dator.

Du kan spara i dessa filformat:
PDF - sparas som ett PDF-dokument
EWF - sparas i Epsons egna filformat om du vill kunna få upp alla tavlor på projektorn igen för redigering
PNG - spara i bildformat .PNG

Senast uppdaterad:

Publicerad: