Ge en kollega tillgång till e-post och kalender

Den här videoguiden visar hur du ger en kollega behörighet att ta hand om din e-post, till exempel att läsa och skicka svar från din inkorg och kalender. 

Detta görs med en funktion i Outlook som kallas Ombud och kan vara praktiskt om du är borta från arbetet under en tid och har en e-postlåda eller kalender som måste bevakas.

Sammanfattning i text

  1. Gå till Arkiv längst uppe till vänster i Outlook
  2. På arkivsidan klickar du på Kontoinställningar och sedan Ombud
  3. Klicka på Lägg till för att välja person som ska vara ombud för din Outlook. Om du vill att flera personer ska vara ombud, upprepar du detta steg flera gånger.
  4. Ge kollegan rätt behörigheter. Det finns tre olika behörighetsnivåer för ombuden, beroende på vad kollegan ska kunna göra. Du kan ge olika behörigheter till olika delar av din Outlook. Det vanligaste är att ge ombudet tillgång till kalendern och inkorgen.
  • Granskare: Kan enbart läsa i din Outlook
  • Författare: Kan läsa och skriva
  • Redaktör: Kan läsa, skriva, ändra och ta bort

Din kollega som nu är ombud, måste öppna din kalender eller inkorg i Outlook för att kunna se dem. För det finns två olika guider, beroende på om du använder Outlook-programmet i datorn eller via webben.

Senast uppdaterad:

Publicerad: