Traktamente, resa utanför Sverige

Guiden visar hur du rapporterar in en utlandsresa i tjänsten.

Mer om vad som gäller för resa i tjänsten finns att läsa här:

Resa i tjänsten - intranät

1. Öppna Personec och välj Rapportera.

2. Klicka på Mina resor.

3. Klicka på Skapa en ny resa.

4. Välj Utlandsresa under Resetyp/tillägg.

5. Ange Avresedag.

6. Ange Avresetid, från hemmet.

7. Ange Hemkomstdag.

8. Ange Hemkomsttid, till hemmet.

9. Ange Resväg.

10. Ange Ändamål (varför du rest, konferens, utbildning, nätverk o.s.v.).

11. Klicka på Resejournal.

Resejournal

12. Ange datum och tid för resans start (från hemmet) och slut, tid då båt/flyg/buss avgår från Sverige.

13. Klicka på Lägg till utlands destination och välj det land du ska åka till.

14. Ange datum och tid då du kommer fram till landet (när anländer bil, tåg, båt, flyg) och datum och tid när du ska lämna landet.

15. Ange datum och tid för resans start (ankomstid i Sverige) och slut, ankomsttid i hemmet.

16. Klicka på Kostavdrag.

Om du reser mellan fler länder innan hemkomst läggs de till på samma sätt som i punkt 12 – 16.

Kostavdrag

17. Ange om du fått fri Frukost, Lunch, Middag.

Inget = du har inte fått någon fri kost

Ja = Du har fått fri kost som ska förmånsbeskattas

Ja (ej förm) = Du har fått fri kost som inte ska förmånsbeskattas. Det alternativet väljs i följande fall:

  • Hotellfrukost som ingår obligatoriskt i rumspriset
  • Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i priset
  • Extern representation
  • Intern representation.

18. Klicka på Tillägg.

Tillägg

19. Klicka på Nytt tillägg för att redovisa färdtid (Resa i tjänsten - intranät (orebro.se)

20. Välj Orsak.

21. Välj Antal.

22. Klicka på Lägg till.

Ska du även ange färdtid högre börjar du om från punkt 19.

23. Klicka på Nytt utlägg om du har haft utlägg under resan (förutom frukost, lunch eller middag).

24. Välj Orsak.

25. Välj SEK som valuta.

26. Välj Belopp i SEK.

27. Skriv eventuellt en förklaring till utlägget.

28. Bifoga kvitto eller lämna originalkvitto till ansvarig chef.

29. Klicka på Lägg till.

Vid fler tillägg gör om punkt 23-29.

Sammanfattning

30. Klicka på Sammanfattning.

31. Granska reseräkningen och klicka på Spara.

32. Skicka för godkännande.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?