Traktamente, resa med övernattning

Guiden visar hur du rapporterar in en resa i tjänsten med övernattning.

Mer om vad som gäller för resa i tjänsten finns att läsa här:

Resa i tjänsten - intranät

1. Öppna Personec och välj Rapportera.

2. Klicka på Mina resor.

3. Välj Skapa en ny resa.

4. Välj Flerdygns under Resetyp/tillägg.

5. Ange Avresedag.

6. Ange Avresetid från hemmet.

7. Ange Hemkomstdag.

8. Ange Hemkomsttid i hemmet.

9. Ange Resväg.

10. Ange Ändamål (varför du rest, konferens, utbildning, nätverk eller liknande).

11. Klicka på Kostavdrag.

12. Ange om du fått fri Frukost, Lunch, Middag.

13. Klicka på Tillägg.

14. Klicka på Nytt tillägg om du har haft utlägg under resan (förutom frukost, lunch eller middag), annars klickar du på Sammanfattning.

15. Om du valt nytt tillägg så väljer du Orsak.

16. Välj Antal.

17. Välj Belopp i svenska kronor.

18. Skriv eventuellt en förklaring/beskrivning till utlägget.

19. Bifoga kvitto under Bilagor eller lämna originalkvitto till ansvarig chef.

20. Klicka på Lägg till.

Har du fler tillägg så gör du om punkt 15-20.

22. Klicka på Sammanfattning.

23. Granska reseräkning och klicka på Spara.

24. Klicka sedan på Skicka för godkännande.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?