Traktamente, en dags resa

Guiden visar hur du rapporterar in en resa utan övernattning. Resan ska vara minst 50 kilometer från hemmet eller ordinarie arbetsplats.

Mer om vad som gäller för resa i tjänsten finns att läsa här:

Resa i tjänsten - intranät

1. Öppna Personec och välj Rapportera.

2. Klicka på Mina resor.

3. Klicka på Skapa en ny resa.

4. Välj Endags under Resetyp/tillägg.

5. Ange Avresedag.

6. Ange Avresetid från hemmet.

7. Ange Hemkomstdag (samma dag som avresedag).

8. Ange Hemkomsttid, till hemmet.

9. Ange Resväg.

10. Ange Ändamål (varför du rest, konferens, utbildning, nätverk osv).

11. Klicka på Kostavdrag.

12. Ange om du fått fri Frukost, Lunch, Middag.

13. Klicka på Tillägg.

14. Klicka på Nytt tillägg om du har haft utlägg under resan (förutom frukost, lunch eller middag), annars klickar du på Sammanfattning.

15. Välj Orsak.

16. Välj Antal.

17. Välj Pris.

18. Skriv eventuellt en förklaring/beskrivning till utlägget.

19. Bifoga kvitto under Bilagor eller lämna originalkvitto till ansvarig chef.

20. Klicka på Lägg till.

Har du fler tillägg så gör du om punkt 15-20.

21. Klicka på Sammanfattning.

22. Granska reseräkning och klicka på Spara.

23. Klicka sedan på Skicka för godkännande.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?