Titta på planeringar för läroplansmål

Guiden visar hur du i Unikum tittar på en grupp/avdelnings arbete med levande läroplansmålen. En förutsättning för det är att planen blivit kopplad i lärloggsinläggen.

1. Välj Gruppen/avdelningen och klicka på Läroplan.

2. Skriv in datumen för perioden du vill titta på.

Planering - i exempel visas två planeringar.
Lärlogg - i exemplet visas två lärloggsinlägg.
Reflektion - i exemplet visas att det finns två reflektionsinlägg.
Analys - i exemplet visas ingen prick då det inte finns några analysinlägg.

3. Klicka i rutan framför det läroplansmål du vill söka planering efter.

4. Klicka på Sök planering.

Nu öppnas Skolbanken och här visas de planeringar som just detta läroplansmål är kopplat till.

Senast uppdaterad:

Publicerad: