Tillfällig föräldrapenning vid sjukt barn

Guiden visar hur du rapporterar sjukt barn och föräldrapenning de 10 första dagarna för partnern vid födelsen av nytt barn.

1. Öppna Personec och välj Rapportera.

2. Klicka på Lägg till ny.

3. Klicka på Frånvaro.

4. Välj SJUKT BARN/TILLF PENNING (gäller vid sjukt barn och nytt barn första 10 dagarna för partnern), alternativt Tillf fp ensam vårdnad under Orsak.

5. Välj barnets födelsedatum eller namn.

6. Klicka i rutan Hel dag eller lämna blankt vid frånvaro del av dag.

7. Fyll i start- och slutdatum och eventuellt klockslag.

8. Klicka på Lägg till meddelande och skriv eventuellt ett meddelande till din chef.

9. Klicka på Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?