Tilldela barnet en samtalsmall

Guiden visar hur du tilldelar ett eller flera barn en samtalsmall i Unikum.

1. Välj din grupp/avdelning och klicka på Samtalet.

2. Bocka i rutan för barnet/barnen du vill tilldela samtalsmallen, klicka sen på Tilldela samtalsmall.

Är du inte mentor för barnet/barnen du valt får du upp denna ruta. Välj Fortsätt.

Om förra samtalsmallen inte avslutats korrekt får du upp den ny ruta, Klicka då Fortsätt. (det är alltså inte säkert att du ser denna).

Vid slutet av samtalet ska du alltid låsa mallen för redigering. Detta är en säkerhet för båda parter.

3. Du slussas nu vidare till Skolbanken där du söker fram den förskolas mall som du ska tilldela.

4. Välj mall genom att klicka på samtalsmallens rubrik.

5. Klicka på Tilldela.

6. Du får då upp en ruta som visar vem/vilka barn som kommer tilldelas mallen. Klicka igen på Tilldela.

7. Du kommer nu tillbaka till Samtalet och barnet/barnen är tilldelade den valda mallen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: