Spara sammanställning för riskanalys i Treserva

Guiden visar hur du importerar och sparar riskanalys i Documenta.

Förutsättningar

Endast personer med rätt behörighet kommer åt Documenta. Ex. enhetschef och pedagog.

1. Öppna upp mappen ”Mina enheter”

Klicka på Mina enheter och sedan på enheten som servicemottagaren finns i (2).

2. Välj servicemottagaren

Högerklicka på den servicemottagaren som riskanalysen ska dokumenteras på (1). Klicka sedan på ”Documenta” (2).

3. Nytt dokument

När Documenta öppnats klicka på Nytt dokument.

4. Välj mallen

Klicka på mallen Riskanalys på individ- och enhetsnivå.

5. Döp och öppna mallen

En liten ruta dyker upp där du döper dokumentet (1). Klicka sedan på OK.
Tänk på att döpa dokumentet på ett sätt som gör att du lätt kan hitta det igen, även när det ligger många andra dokument i listan.

6. Mallen öppnas

Du kan nu arbeta/skriva i dokumentet. Observera att vissa fält är förifyllda, men att dessa uppgifter dock kan ändras/tas bort vid behov, precis som i ett vanligt Word-dokument.

7. Spara mallen

När du skrivit i mallen sparar du den.

8. Documenta

Dokumentet finns nu sparat i servicemottagarens Documenta.

9. Skrivskydda dokument

Kom ihåg att dokumentet endast är ett arbetsmaterial innan det skrivskyddas/fastställs som handling.

För att skrivskydda (fastställa handling) så högerklickar du på det (1) och väljer Skrivskydda dokument.

10. Bekräfta skrivskyddande

En ruta öppnas där du får bekräfta att du vill skrivskydda dokumentet. Klicka på Ja.

11. Grön bock i Documenta

Ett skrivskyddat dokument markeras med en grön bock i Documenta.

OBS! Om du vill fortsätta jobba i ett skrivskyddat dokument (t.ex. med att följa upp identifierade risker eller flytta med risker som ännu inte kunnat åtgärdas till en ny riskanalys) så går det bra att spara en kopia av dokumentet.

12. Importera redigerings/ändringsbar även efter import

Det går även bra att importera dokument till Documenta. OBS, om dokumentation från en riskanalys har sparats utanför Treserva så var noga med att följa gällande sekretessbestämmelser.

För att importera arbetsmaterial (redigerings/ändringsbar även efter import) klicka här: (1)

13. Importera ej redigerings/ändringsbar efter import

För att importera inkommen handling (obs, inte redigerings/ändringsbar efter import) klicka här: (1)

När du klickat på någon av ovanstående knappar så får du söka fram det dokument du vill importera och kan därefter ladda upp det i Documenta.

Senast uppdaterad:

Publicerad: