Skapa rapporter från ärende

Den här guiden beskriver hur du kan skapa rapporter från ett ärende i W3D3 och hur du kan spara ned handlingar som en samlings-PDF.

1. Klicka på ikonen längst upp till höger på ärendekortet för att öppna fönstret med ärenderapporter. Välj sedan Samlings-PDF i rullisten.

2. Välj vilka handlingar från ärendet som du vill göra en samlings-PDF av. Tryck sedan på Skapa PDF.

Det går även att konvertera filen i bakgrunden och få resultatet via e-post, samt spara filen som arbetsdokument i ärendet efter konvertering.

Senast uppdaterad:

Publicerad: