Skapa rapport

Guiden visar hur du skapar en rapport i Prorenata. Den visar även hur du uppdaterar, raderar, eller laddar ner en rapport.

 • Rapporter kan ex. användas som stöd för självkontroll och för att få fram data till kvalitetsredovisning.
 • I Prorenata måste man göra en rapport för varje ”rapporttitel”. Det går tyvärr inte att få in alla i en och samma rapport. Rapporten grundar sig på gjorda anteckningar i Journal Med EH.
 • Vi rekommenderar att man gör en rapport för varje skola om man har ansvar flera. Men om man har fler klasser i samma årskurs på skolan kan dessa ingå i samma rapport.
 • Gör rapporter i början av läsåret, samma rapport går att använda under hela läsåret. Du kan uppdatera en befintlig rapport med ny information.
 • När rapporten inte längre behövs ska den tas bort.
 • Det går att ladda ner en rapport till Excel. När en nedladdad rapport inte längre behövs ska filen raderas.
 • Innan du börjar, notera vad klassen/klasserna heter som du vill söka fram rapport för. Det är ett obligatoriskt värde som du kommer behöva.

1. Klicka på Listor och tabeller, välj sedan Rapporter.

2. Klicka någonstans i fältet på raden för den rapport du vill skapa.

3. Klicka på Skapa ny rapport från mall. (I den vänstra spalten finns förvalda värden som endast kan ändras av systemadministratör).

4. Klicka på krysset framför respektive skola för att ta bort de skolor du inte vill ha med i rapporten.

5. Välj Skolklass. Genom att börja skriva namnet på en klass så får du sökförslag på klassnamn. Markera den klass du vill skapa rapport för. Kontrollera så att det är rätt läsår. Du kan upprepa om du vill ha en rapport för flera klasser.

6. Klicka sedan OK så skapas rapporten.

 1. Information om vem som skapat rapporten, och vilket datum.
 2. Information om vilka skolor/klasser som ingår i rapporten.
 3. Här visas det totala antalet för skolan samt klassen/klasserna.
 4. Här visas händelsetid, skola, klass och elevens namn.

Uppdatera befintlig rapport

1. Gör enligt punkt 1 och 2. Välj Skapade rapporter och klicka på den rapport du vill uppdatera.

2. Klicka på Räkna om när du öppnat den befintliga rapporten. Då läggs nya uppgifter till.

Ta bort rapport

Kom ihåg att ta bort rapporter som inte är aktuella. Klicka på den befintliga rapporten och sedan Ta bort rapport.

Ladda ner rapport till excel

1. Klicka på den befintliga rapporten och välj Ladda ner.

2. Välj Ja, ladda ner filen.

3. Välj ett lämpligt ställe att spara filen på, klicka Spara. Tänk på att vissa rapporter innehåller personuppgifter och ska sparas på ett säkert ställe. När den inte längre behövs ska den raderas.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!