Skapa inlägg under barnets lärlogg

Guiden visar hur du i Unikum skapar ett inlägg under barnets lärlogg som endast ses av vårdnadshavare och personal som är kopplat till barnet.

1. Klicka dig fram till barnets startsida (1). Välj fliken Lärlogg (2).

2. Klicka på Skriv en lärlogg här... Då skapas ett nytt inlägg.

3. Klicka på Lägg till för att koppla läroplansmål till inlägget.

4. Välj sedan läroplansmål genom att klicka på dem så att de blir grönmarkerade. Klicka sedan Spara.

5. Koppla Planeringar genom att klicka på Lägg till enligt steg 3. Kryssa i vilken/vilka planeringar du vill koppla. Stäng sedan med krysset.

6. Koppla Etiketter genom att klicka på Lägg till enligt steg 3. Välj i vilken/vilka etiketter du vill koppla genom att klicka på dem. Stäng sedan med krysset.

Övriga inställningar

  1. Byt översiktsbild
  2. Visas för - Klicka i de roller som inlägget är riktat till och som ska få notiser.
  3. Tillåt kommentarer - Välj om de som kan läsa inlägget även ska få kommentera.
    Tillåt redigering - Välj om annan personal ska få redigera detta inlägg.
  4. Skicka som e-post- Då får berörda ett mail med inlägget. (tänk på att bilder och namn i inlägget är personuppgifter och då ska det enligt GDPR inte skickas via e-post av säkerhetsskäl).
  5. Redigera text
  6. Det blå plustecknet - Klickar du på om du vill lägga till bilder, filer o.s.v.

7. Du kan nu välja att Publicera inlägget eller Spara (om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle). När du publicerar blir det synligt för vårdnadshavarna. Om du väljer att spara kan det endast ses av personal.

8. Om du sedan går in på inlägget igen kan du välja att Redigera. Eller klicka på de tre punkterna för att Avpublicera, Ta bort, Skriva ut eller Kopiera.

Senast uppdaterad:

Publicerad: