Skapa ärende

Guiden visar hur du i Prorenata skapar ett ärende i elevens dokumentationsmapp.

1. Sök fram elevens dokumentationsmapp.

2. Klicka på Använd elev för att… och sedan Skapa ärende.

3. Klicka på det ärende som önskas skapas, Skapa ärende (Elevärende) eller Skapa ärende (Ärende Särskilt stöd).

4. A - Elevens personuppgifter kopplas med automatik.

5. B – Ärenderubrik, skriv kort beskrivning.

6. C – Prioritet, klicka på pilen till höger och välj prioritet. Standard är förvalt.

7. D – Status, klicka på pilen till höger och välj status. Nytt är förvalt.

8. E – Medlemmar, lägg till de personer som ska vara delaktiga i ärendet.

Om användargrupper finns klicka på Grupper och lägg till användargrupp (Se Skapa användargrupp).

Den som skapar ärendet blir automatiskt medlem i ärendet. Valda medlemmar får ett e-postmeddelande att de har tilldelats ett ärende.

9. Klicka på Spara.

Mer information hittar du genom att klicka på länken till Prorenatas användarmanual på Hemsidan.

Användarmanualen innehåller supportartiklar för grundläggande funktioner och flöden i Prorenata.

Använd sökfunktionen för det du vill läsa mer om och gärna citationstecken när du gör sökningar, till exempel “ärende”.

Sökresultatet blir då mer precist än om man enbart skriver ärende i sökrutan. Bilderna i supportartiklarna går att förstora genom att du klickar på dem.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!