Skapa anteckningar eller noteringar kopplat till ett ärende

Guiden visar hur du gör anteckningar kopplat till ett ärende i W3D3, om du ex. tagit emot ett samtal och behöver skriva ner det som sagts.

Tjänsteanteckning

1. Öppna aktuellt ärende och klicka på Ny handling. Då öppnas handlingskortet.

2. Välj Handlingstyp, till exempel Tjänsteanteckning. Fyll i övriga fält som är relevanta för anteckningen och bifoga filer vid behov.

Annotering/noteringar

Annotering används för egna påminnelser och meddelande mellan handläggare på ärendet.

1. Klicka på Annotering i menyn på ärendekortet. Välj Ny annotering. Skriv in dina anteckningar och meddelanden och klicka på Spara.

OBS! Annoteringar ska rensas bort innan ärendet avslutas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: