Skapa anonym inlämningsuppgift och bedömning

Den här guiden visar hur man i itslearning skapar en inlämningsuppgift där läraren kan lämna en anonym bedömning till eleverna.

1. Gå in i kursen där du vill skapa inlämningsuppgiften.

2. Lägg till en inlämningsuppgift. Det går att skapa inlämningsuppgifter på tre sätt:

  • Via innehåll
  • Via en planering i Planeringar
  • Via Lägg till-knappen

Den här guiden visar hur du lägger till genom att klicka på Lägg till och välja Inlämningsuppgift.

3. Skriv en Rubrik och en Beskrivning. Du kan även infoga eventuella filer. 

4. Välj en Bedömningsskala och klicka på Lägg till i bedömningsöversikt i inställningarna till höger.

5. Under Anonym inlämning till höger, klicka i rutan för Namn döljs vid bedömning.

6. Klicka på Skapa inlämningsuppgift.

7. Eleverna kan nu lämna in sina inlämningsuppgifter. Vid inlämningen kommer de informeras om att uppgiften bedöms anonymt.

8. När eleverna lämnat in sina uppgifter kan du som lärare bedöma inlämningsuppgiften. Vid bedömningen har elevens namn ersatts av ett anonymt ID. Klicka på Inte granskad på elevarbetet som ska bedömas.

9. Sätt en Status och välj en Bedömning. Skriv därefter Feedback till eleven. När bedömningen är genomförd, klicka på Spara bedömning.

10. Bedömningen är nu klar. För att se bedömningar för elever, klicka på Status och uppföljning i kursen.

11. Klicka på Bedömningsöversikt.

12. Du kan nu se en sammanställning av bedömningen på eleverna i kursen. 

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?