Signera studentanteckning i Treserva

Guiden visar hur du som studenthandledare HSL signerar anteckningar för studenten du handleder.

Handledaren kan med sin extrabehörighet, efter 3 dagar signera patientjournalsanteckningar som studenten sparat osignerat. Studenten kan alltså skriva i patientjournaler och vårdplaner, men måste spara dessa osignerade.

1. Välj Genvägar - Patientjournal - Osignerat

2. Välj Roll och Enhet. Markera och signera den valda anteckningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: