Redigera en samtalsmall förskola i Unikum

Du har loggat in via e-skola i Unikum som personal och ska redigera en samtalsmall.

En samtalsmall är inte personlig utan tillhör förskolan/kommunen och redigeras av förskolans administratör. För att kopiera och redigera en befintlig samtalsmall i Skolbanken måste du ha rollen Administratör på förskolan.

1. Klicka dig fram till din förskola under enhet via vänsterspalten.
I exemplet är Testförskolan vald.

Testförskola Unikum

2. Klicka sedan på Skolbanken.

3. Klicka på fliken Samtalsmallar.

4. Välj genom att klicka på den mall som ska redigeras. Nu finns det en kommungemensamma utvecklingssamtalsmallen ”Utvecklingssamtal Gemensam MALL” som alltid syns överst med en gul sköldmarkering, som gäller för samtliga förskolor i Örebro kommun.

Utvecklingssamtal Gemensam MALL Unikum

5. Klicka på knappen Kopiera.

Kopiera Utvecklingssamtal Gemensam MALL Unikum

6. Nu är du i redigeringsläge för den kopierade mallen. I detta läge ska du lägga till det som behövs i den gemensamma mallen så den passar din förskola.

7. I Titelfältet skriver du vilken titel som er förskola ska ha.

8. Beskrivning – Tydlig beskrivning som gäller för er förskola.

9. Här finns de flikar där du klickar för att komma till frågesidor:
a. Återkoppling från föregående samtal.
b. Frågor för pedagoger.
c. Frågor till barnet.
d. Frågor till vårdnadshavare.
e. Framåtblick/överenskommelse.

10. Här finns tre knappar:
a. Spara, klicka på denna knapp för att spara de redigering du gör.
b. Granska, klicka på denna knapp för att se hur det du gjort ser ut i publicerat läge.
c. Publicera, klicka på denna knapp när allt är klart och du ska publicera i Skolbanken.

Tre knappar Utvecklingssamtal Gemensam MALL Unikum

11. När du publicerat kan andra på förskolan hitta den under fliken för din förskola och med den titeln som ni har valt ut. De kan då tilldela den till grupp eller enskilda barn.

12. Om er förskola har mallar i Skolbanken som är gamla, felaktiga eller inte används ska dessa antigen pensioneras eller tas bort ur Skolbanken. Den röda knappen Ta bort finns endast hos den som har skapat samtalsmallen. Då kan man alltid pensionera samtalsmallen för att ta bort den från Skolbanken.

Mallar pensioneras eller tas bort ur Skolbanken Unikum

Senast uppdaterad:

Publicerad: