Rätta journalanteckningar i Treserva

Den här guiden visar hur du rättar en befintlig journalanteckning i Treserva.

Sammanfattning

  1. Öppna journalen och klicka på den anteckning som ska rättas
  2. Välj Rätta anteckning
  3. I mittenrutan: Markera de ord som ska rättas och tryck på Välj längst ner. Texten hamnar då i den nedersta rutan och det är där du ändrar den.
  4. Rätta texten och tryck på Spara
  5. I den översta rutan syns nu den rättade texten. Text som ändrats eller tagit bort är röd och överstruken, medan den nya texten är gul.
  6. Tryck på Stäng längst ner.
  7. Den nya texten syns nu i sammanställningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: