Publicera meddelande eller kom ihåg

Guiden visar hur du i Unikum publicerar matsedel, kallelser, nyhetsbrev, rektorsbrev, blanketter m.m. som information till mottagare under fliken Meddelande eller Kom ihåg.

Meddelande och kom ihåg funktionen har skapat för att skilja på information/kommunikationen och dokumentation till vårdnadshavare, personal, rektor.

Meddelande och kom ihåg fungerar ungefär som en digital anslagstavla.

1. Välj den förskola/avdelning/enskilt barn som du vill nå ut med information till.

2. Välj Meddelande eller Kom ihåg. Klicka sedan på Skapa nytt.

Du får nu ett antal val till höger:

  • Typ: det som passar för det meddelande eller Kom ihåg, som du skapar. I bilden är Ledningsinfo valt. (Meddelande, Utflykt, Ledigt, Kallelse, Ledningsinfo, matsedel)
  • Inträffar: Klicka i vilken datum samt tid som meddelandet eller kom ihåg gäller. OBS! kom ihåg sluttid, annars ligger denna kvar länge. Detta påverkar de personer som har valt att prenumerera på detta i sin digitala kalender.
  • Mottagare: Välj en eller flera förskolor som ska motta detta meddelande/Kom ihåg. Kan vara en rektor/admin som lägger ut samma meddelande på flera förskolor.
  • Viktigt: Välj om den ska vara ikryssad eller inte. Skillnaden är att är den ikryssad blir meddelande/Kom ihåg meddelandet färgat för att markerat att detta är viktigt. Detta kommer även att placeras högst upp under meddelande i Unikum familje appen för vårdnadshavare. Resterande är inte färgmarkerande.
  •  
  • Visas för: Välj vilken roll som detta inlägg är riktat till och vilka som ska ta del av inlägget.
  • Alternativ: Välj om kommentarer ska tillåtas eller ej. Ifylld ruta betyder tillåt kommentarer.
  • Vid publicering: är rutan ifylld kommer e-post att gå ut direkt till rollerna som är valda, annars går notisen ut dagligen runt kl. 1.00.

3. Skriv en Rubrik och Innehåll.

4. Klicka på +-tecknet om du vill bifoga bild, filer, extern fil, ljud, video, galleri, text eller youtube.

5. Klicka på Spara om du vill göra inlägget till utkast och göra klar senare. Välj Publicera för att publicera och skicka ut meddelande eller kom ihåg.

6. Klicka på tillbaka knappen till vänster, för att komma tillbaka till översikten.

På översikten kan du nu se Meddelande/kom ihåg som färgmarkerat Viktigt tillsammans med de tidigare inläggen som gjorts.

Personal/Rektor/Admin ser meddelanden/kom ihåg som gäller dem som personal under sin startsida till höger i webbversionen, under rubriken Meddelande.

Vårdnadshavare ser meddelanden/kom ihåg som gäller dem i Unikum Familjeappen under Kom ihåg-listan. Är meddelande och kom ihåg tidsatt kan vårdnadshavare även lägga till detta enkelt i sin digitala kalender.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!