Mertid/övertid vid extraarbete

Guiden visar hur du rapporterar mertid/övertid när du arbetar heltid eller deltid och arbetar extra.

 Om du arbetar deltid och vikarierar, använder du istället guiden Mertid/övertid ej ATL.

1. Öppna Personec och välj Rapportera.

2. Klicka på Lägg till ny.

3. Välj Avvikande tjänstgöring.

4. Välj EXTRATID I LEDIGHET eller EXTRATID I PENGAR under Orsak.

5. Välj lämplig anledning för mertiden/övertiden under Bemanning typ.

6. Fyll i start- och slutdatum och klockslag för mertiden/övertiden. Fyll i eventuell rast genom att klicka på +Rast.

7. Klicka på Lägg till meddelande och skriv eventuellt ett meddelande till chef.

8. Klicka på Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?