Mertid/övertid, ej ATL

Guiden visar hur du rapporterar mertid/övertid när du arbetar deltid och vikarierar för någon som är frånvarande.

1. Öppna Personec och välj Rapportera.

2. Klicka på Lägg till ny.

3. Välj Avvikande tjänstgöring.

4. Välj Extratid i led ej ATL eller Extratid i pengar ej ATL under Orsak.

5. Välj VIK FÖR FRÅNVAR under Bemanning typ.

6. Fyll i start- och slutdatum och klockslag för mertiden/övertiden. Fyll i eventuell rast genom att klicka på +Rast.

7. Klicka på Lägg till meddelande och skriv eventuellt ett meddelande till chef.

8. Klicka på Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?