Markera handlingar med delegationsbeslut

Guiden beskriver hur du i W3D3 markerar beslut som fattats på delegation. Beslut ska alltid anmälas tillbaka till den nämnd som beslutet hör hemma hos.

1. Registrera beslutet som en handling.

2. Välj Handlingstyp.

3. Välj handlingsstatus Delegationsbeslut på handlingskortet.

4. Fyll i den som tagit beslutet under Delegat.

5. Klicka på Spara.

Delegationsbeslutet blir nu sökbart och anmäls tillbaka till nämnden av nämndsekreterare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: