Lägga in länkar till andra system i Unikum

Den här guiden visar hur du som administratör i Unikum kan lägga in länkar till externa verktyg i Unikum. Det kan exempelvis vara en länk till e-post, office365 eller schema- och närvarosystem på personalens och barnens startsidor i Unikum. Syftet är att det ska bli lättare att navigera mellan olika system.

Förutsättningar: Du är administratör i Unikum.

1. Gå till förskolans startsida och klicka på skiftnyckeln.

2. Klicka på fliken Verktyg.

3. Klicka på plustecknet (1) under önskad rubrik (2) för att lägga till en länk.

4. Under rubriken Elevens sida, lägger du länkar som du vill att vårdnadshavare ska mötas av på barnets startsida när de loggar in iUnikum.

Under rubriken Personalens sida lägger du lägger du sådant som personalen ska mötas av.

  1. Välj verktyg/tjänst för aktuell roll genom att använda rullningslisten, som du får fram genom att trycka på pilen.
  2. Det går att ändra det förvalda namnet till något eget under rubriken Namn.
  3. Skriv in den aktuella adressen till verktyget/tjänsten under rubriken URL.
  4. Klicka på Spara när du är klar.

OBS! Om det önskade verktyget/tjänsten ej finns, kan man använda alternativet Annat från rullningslisten.

5. Nedan ser du ett exempel på hur det ser ut när pedagogen JumJum Karlsson loggar in på Unikum.

Under rubriken Mina verktyg (1) syns länkar till externa system som har lagts till för Personal på Testförskolan. Länkarna syns också om du klickar i verktygsfältet (2).

Senast uppdaterad:

Publicerad: