Koppla material till en tilldelad planering

Guiden visar hur du i Unikum kopplar personalen lärloggsinlägg till planering i ett och samma projekt. Planeringen utgör ramen, och lärloggsinläggen blir innehållet och utvecklingen inom projektet.

1. Sök upp den planering du vill koppla material till. Ex. avdelning Babblarna och fliken Planering.

2. Scrolla ner till Kopplat material och klicka på Välj material.

3. Nu öppnas ett nytt fönster där du ser grupper/avdelningar till vänster och rubriker på lärloggarna till höger. Kryssa i de lärloggar som du vill koppla till planeringen och klicka på Spara.

Lärloggarna du valt syns nu under rubriken Kopplat material.

Reflektioner och analys som skrivs in kommer nu att visas under fliken Levande läroplan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: