Koppla material till barnets samtalsmall

När barnet tilldelats en samtalsmall i Unikum ska den fyllas med dokumentation inför samtalet. Det är förberedelser som förskolan, arbetslaget eller enskild pedagog gör. Den här guiden visar hur du förbereder detta.

1. Klicka dig fram till barnet som du ska förbereda inför samtalet. Välj fliken Samtalet.

2. Här syns nu samtalsmallen för barnet. Scrolla ner i mallen och se över rubrikerna, dessa varierar beroende på vilken mall som har tilldelats barnet.

  1. Här ska vårdnadshavaren svara på frågor om barnet.
  2. Under denna sida ska arbetslaget reflektera tillsammans och fylla i barnets frågerutor utifrån styrdokument.
  3. Här ska överenskommelser utifrån samtalet skrivas ned, antingen som förslag eller tillsammans med vårdnadshavare under samtalet.

3. Välj Samtalsöversikten och under rubriken Jag vill visa klickar du på Välj material.

4. Klicka i rutorna framför det material från lärloggen du vill visa upp under samtalet.

5. De två sista rubrikerna är Framåtsyftande planering och Noteringar. Här kan du klicka och skriva direkt genom att välja Nytt förslag eller Ny notering.

6. Nu klickar du på Visa för vårdnadshavare. Allt som har skrivits ned i mallen blir nu synligt och vårdnadshavaren kan förbereda sig för samtalet.

7. Klicka på Fortsätt.

8. Stapeln Förberedelser i förskolan är nu mörkare grön och Förberedelser i hemmet ljusare grön vilket innebär att vårdnadshavare nu kan förbereda sig för samtal. När de är klara med det klickar de på Hemmet klart för samtal!

Om vårdnadshavarna inte klickat på Hemmet klart för samtal! Så kan du göra det vid tiden för samtalet.

9. När ni genomfört samtalet är genomför klickar du på Samtalet genomfört.

10. Du får nu upp ett fönster där du klickar i vilka som varit närvarande. Under Övriga närvarande kan du t.ex. skriva om tolk har varit med. Klicka på Fortsätt.

Nu är Samtalsstapeln mörkgrön och Efter samtalet stapeln ljusgrön. Ni har nu genomfört ett samtal och låst samtalsmallen efter samtalets genomförande. Denna samtalsmall ligger kvar på barnet tills nästa samtalsmall tilldelas.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!