Koppla material till barnets samtalsmall

När barnet tilldelats en samtalsmall i Unikum ska den fyllas med dokumentation inför samtalet. Det är förberedelser som förskolan, arbetslaget eller enskild pedagog gör. Den här guiden visar hur du förbereder detta.

1. Klicka dig fram till barnet som du ska förbereda inför samtalet. Välj fliken Samtalet.

2. Här ser du samtalsöversikten som har tilldelats barnet. Scrolla ner till rubriken: Förberedelser inför samtalet.

 • Återkoppling från föregående samtal
  Här skriver man en sammanfattning av föregående samtal.
 • Frågor för pedagoger
  Här finns frågor som fylls i av pedagoger/arbetslag/förskola.
 • Frågor till barnet
  Här finns barnsamtal/frågor som anpassas utifrån ålder.
 • Frågor till vårdnadshavare
  Här svarar vårdnadshavare på frågor om barnet innan de kommer till samtalet.
 • Framåtblick/överenskommelser
  Här kan pedagog/arbetslag/förskolan och hemmet uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling genom att formulera en framåtblick/överenskommelse som är levande till nästa samtal.

3. Välj Samtalsöversikten och under rubriken Jag vill visa klickar du på Välj material.

4. Klicka i rutorna framför det material från lärloggen du vill visa upp under samtalet.

5. Scrolla vidare i samtalsöversikten till Framåtsyftande planering.
Här ser man en översikt över de överenskommelser som finns på barnet från föregående samtal samt de nya som registrerats i steg 2 under fliken Framåtblick/överenskommelse.
Notering finns att tillgå när det behövs ett anteckningsfält för fritext.

Framåtsyftande planering
Noteringar steg 5 i Guiden

6. Nu klickar du på Visa för vårdnadshavare. Allt som har skrivits ned i mallen blir nu synligt och vårdnadshavaren kan förbereda sig för samtalet.

7. Klicka på Fortsätt.

8. Stapeln Förberedelser i förskolan är nu mörkare grön och Förberedelser i hemmet ljusare grön vilket innebär att vårdnadshavare nu kan förbereda sig för samtal. När de är klara med det klickar de på Hemmet klart för samtal!

Om vårdnadshavarna inte klickat på Hemmet klart för samtal! Så kan du göra det vid tiden för samtalet.

9. När ni genomfört samtalet är genomför klickar du på Samtalet genomfört.

10. Du får nu upp ett fönster där du klickar i vilka som varit närvarande. Under Övriga närvarande kan du t.ex. skriva om tolk har varit med. Klicka på Fortsätt.

Nu är Samtalsstapeln mörkgrön och Efter samtalet stapeln ljusgrön. Ni har nu genomfört ett samtal och låst samtalsmallen efter samtalets genomförande. Denna samtalsmall ligger kvar på barnet tills nästa samtalsmall tilldelas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: