Koppla ihop ärenden och skapa prioritering

Guiden beskriver hur du i W3D3 kopplar ihop ärenden som hör ihop och hur du kan skapa en prioritering bland dina ärenden.

Guiden visar också hur du kan hämta en direktlänk till ett ärende, om du behöver dela det med en annan handläggare eller registrator.

Länka ärenden

Ibland är ärenden kopplade till varandra. Ett exempel kan vara en förstudie som senare blir ett genomförandeprojekt. För att slippa spara handlingar på flera stället kan du skapa en länk mellan två ärenden i W3D3.

1. Klicka på Länkar på ärendekortet.

Ange sedan ärendenumret och länknamn som ärendet ska länkas till. Klicka sedan Spara (diskettikonen). Tips! Du kan även länka till vanliga webbsidor.

2. Du hittar dina ärendelänkar mitt på ärendekortet. Klicka på ärendenumret för att visa det länkade ärendet.

Prioritera ärenden

Om du har många ärenden och vill sortera dessa efter prioritet kan du stjärnmarkera dem. Stjärnmarkerade ärenden hamnar överst i listan Mina ärenden på fliken Personligt.

Öppna det ärende du vill stjärnmarkera och klicka på stjärnan..

Hämta sökväg/länk till ärende

Du kan hämta en sökväg till ett specifikt ärende. Det kan vara användbart om du behöver be någon annan handläggare inom din förvaltning att granska ett ärende eller en handling på ett specifikt ärende utan att behöva skicka all information via e-post.

Klicka på ikonen Hämta sökväg i menyn på ärendekortet. Sökvägen sparas automatiskt till Urklipp. Klicka sedan OK i dialogrutan med texten Sökväg är sparad.

Senast uppdaterad:

Publicerad: