Konfigurera din scoreboard i SDM

Du som använder ärendesystemet i SDM behöver konfigurera Scoreboard för att se dina ärenden. Innehållet i Scoreboarden "stored querys" fungerar som länkar för att visa relevanta ärenden för just dig.

För vissa räcker det med att lägga till My Groups Incidents och My Groups Requests. Dessa stored querys visar din grupps aktiva Incidents och Requests.

De som är med i många funktionsgrupper kan tycka att det inte räcker som filter. Alla funktionsgrupper i SDM ska ha Stored querys ner till gruppnivå.

Logga in först i SDM

1. Börja först med att se till att du står på fliken Service Desk.

2. Klicka därefter på File > Customize Scoreboard

3. Här kan du nu lägga till eller ta bort Stored Querys. I exemplet har vi valt Add New Node. Börja med att klicka på Node’s Stored Query.

4. Under Type (1) i nästa ruta så väljer du Request (2) och klickar därefter på Search (3).

5. I den första kolumnen ser du de Stored Querys som är tillgängliga för att lägga till på din Scoreboard.

Du kan också söka på den genom att skriva i Label, (1) namnet på det du söker Klicka sedan Search (2).

6. Efter det kommer du tillbaka till första rutan Customize Scoreboard ifyllt med ditt val.

I det här exemplet valde vi 2-line AirWatch. Stored Query Label är vad Stored Queryn kommer heta i Scoreboarden. Du kan också välja annat namn under Node Label. I det här fallet valdes samma namn.

7. Innan du nu klickar på Add New Stored Query så ska du välja vart du vill att Stored Queryn ska placeras. Vill du ha den högst upp i trädet så klicka bara på ditt namn på vänster sida (1) och därefter klickar på Add new Node (2)

8. Här kan du se att noden har blivit tillagd under ditt namn.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!