Kilometerersättning

Guiden visar hur du rapporterar in kilometerersättning.

1. Öppna Personec och välj Rapportera.

2. Klicka på Lägg till ny.

3. Välj Tillägg / Avdrag.

4. Välj Resor / Traktamente under Typ.

5. Välj Km ers skattepliktig del eller Kmers skpl Förny drivmel under Orsak.

6. Fyll i start- och slutdatum och antal kilometer.

7. Klicka på Lägg till meddelande och skriv eventuellt meddelande till din chef.

8. Klicka på Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?