Hämta gemensam utvecklingssamtalsmall i Unikum

Guiden visar hur du hittar den kommungemensamma mallen för utvecklingssamtal i förskolan.

Logga in i lärplattformen Unikum och följ nedanstående steg.

1. Stå på din förskola.

2. Klicka på Skolbanken.

3. Klicka på fliken Samtalsmallar.

4. Mallen är märkt med en gul sköld och ligger överst i listan (gäller för alla flikar: Förskolans namn, Örebro och Hela landet). Klicka på den och välj om den ska kopieras för att förskolan behöver redigera den (gäller endast admin) eller tilldela den direkt till en grupp eller enskilt barn.

Samtliga roller i lärplattformen kan tilldela den mallen till grupp eller enskilt barn. Det är dock endast förskolans administratörer som kan kopiera och redigera i den.

Senast uppdaterad:

Publicerad: