Genomföra besök med RFID-tagg

Denna videoguide visar hur du loggar in i TES app och genomför ett besök med RFID-tagg.

Senast uppdaterad:

Publicerad: