Föra in enkätsvar i journalen

Det finns några olika sätt att föra in enkätsvaren i elevens journal. Guiden visar hur du gör detta.

För in svaren via översikten för webbenkäter

1. Välj Listor & Tabeller, klicka på Enkätsvar sedan klickar du på den enkät vars svar ska föras in i journalen.

2. Klicka på knappen till höger i raden för elevens namn och välj För in svar i journal.

3. Besvara kontrollfrågan för att skapa en anteckning.

För in svaren via elevöversikten

1. Klicka någonstans i det gråa fältet och välj För in svar i journal.

2. Besvara kontrollfrågan för att skapa en journalanteckning.

För in svaren via Visa enkätsvar

1. När du tittar på enkätsvaren så kan du välja För in svar i journal. Här kan du även Ta bort enkätsvar.

Införda enkätsvar

1. En journalanteckning har nu skapats med enkätsvaren. Om du inte ser någon anteckning, klicka på Uppdatera.

2. Behöver du redigera något så klickar du på Redigera anteckning. Kontrollera så att Kontakttyp är ifyllt, om inte så välj Enkätsvar.

3. Innan anteckningen signeras ska elevens ålder i År och Månader samt BMI skrivas in i samband med hälsobesök.

4. När journalanteckningen är signerad går du till Listor & tabeller, väljer Webbenkäter, elevens namn och klickar på Ta bort enkätsvar.

5. Besvara kontrollfrågan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!