Föra in bedömningar i förskoleklassens kartläggningsmaterial

Denna guide visar hur du som lärare i förskoleklass för in bedömningar för elever kartlagda enligt Hitta språket och Hitta matematiken.

1. Öppna den kurs du ska skriva omdömen i.

2. Klicka på Status och uppföljning.

3. Klicka på Utvecklingsplan.

4. Klicka på Lägg till omdömen.

En rubrik måste sättas och den behöver vara specifik formulerad. Sätt rubriken Klassens namn (mellanslag) matematik (mellanslag) läsår eller Klassens namn (mellanslag) språk (mellanslag) läsår.

Exempel: FSK matematik 21/22 eller FSK språk 21/22

5. Välj Bedömningsskala Hitta Matematiken (förskoleklass) eller Hitta språket (förskoleklass).

Under rubriken Synlig för elever, välj Ja.

Bedömningen ska vara synlig så att rapporter kring skolornas resultat finns tillgänglig för huvudmannen. Det innebär också att bedömningen kommer vara synlig direkt för vårdnadshavaren.

Kryssa inte i rutan Aktivera självutvärdering, klicka på Skapa.

6. Du har nu möjlighet att fylla i omdömen. Välj Bedömning och välj i bedömningsskalan. Du kan självklart återkomma till sidan och ändra/göra bedömning vid annat tillfälle. Ingen kommentar ska skrivas.

7. För att återgå till redan skapade omdömen, klicka på Utvecklingsplan (se steg 1-3 i guiden) och klicka på kolumnen Omdömen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?