Felsöka vård- och stödmobiler

Guiden visar hur du kan göra en felsökning på vård- och stödmobiler (gäller endast för androidenheter).

Börja med att kolla så att du är uppkopplad på Global Protect

1. Kontrollera att Global protect kan koppla upp sig, (det här behöver man göra med jämna mellanrum).

2. Se till att mobildata är påslaget.

3. Starta Global protect, klicka på connect.

4. Om du får frågan att välja certifikat, så klicka på Välj.

Kontrollera att mobilen har en kod till skärmlåset

Tänk på att skärmkoden ska vara komplex. Upprepade eller efterföljande siffror, ex. 1111 eller 1234, tillåts inte.

Om Treserva inte fungerar

1. Se till att Global protect är uppkopplad innan treserva-appen startas.

Kolla även så att den förifyllda URL-adressen är rätt: https://treserva-mobile.orebro.se/treservaweb_prod.

Om det inte fungerar så kan du prova att rensa treserva-appen på data:

2. Klicka och håll på Treserva-ikonen tills den grå rutan kommer upp.

3. Klicka sedan på i:et. Då öppnas Appinfo.

4. Scrolla ner och klicka på Lagring.

5. Klicka på Rensa data.

6. Klicka OK.

LOV-företag

1. Kontrollera att mobilens serienummer finns med i listan över företagets mobiler.

2. Kontrollera att det är exakt rätt serienummer inskrivet. Du hittar serienumret under Inställningar/Om telefonen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: