Byta lösenord i Home access

Guiden visar hur personal byter lösenord i polyglutt med hjälp av home access.

Varje förskola har ett Home Access konto som de delar med sig till vårdnadshavare. Varje läsårstart ska förskolan byta lösenord på kontot. Detta ändras av ansvarig personal på förskolan som är utsedd av rektorn.

1. Logga in via Skolfederation på ILT Education

2. Välj Inställningar.

3. Välj sedan Hantera användare.

4. Välj den förskolan (organisation) som det delade kontot tillhör.

5. Välj fliken för Vårdnadshavare.

Klicka på det blåa användarnamnet, skriv in Nytt lösenord och klicka på Uppdatera.

Senast uppdaterad:

Publicerad: