Aktivera eller ändra SIM/PIN-kod på mobil

Denna guide är till för dig som vill aktivera eller ändra SIM-PIN-koden som man uppmanas knappa in vid uppstart av mobiltelefonen.

Denna PIN-kod avser koden för abonnemanget och ska inte blandas ihop med telefonkod eller lösenkod som avser koden för självaste upplåsning av mobiltelefonen.

Förutsättningar

Du behöver kunna den nuvarande SIM-PIN-koden för abonnemanget. Om denna tidigare aldrig ändrats så står den nuvarande PIN-koden på SIM-kortsbrickan som skickas med abonnemanget vid nybeställning.

Är inte denna tillgänglig så kan din telefonisamordnare hjälpa till med att få fram den. De kan även få fram PUK-koden som kan användas för att ändra PIN-kod. Listan på telefonisamordnare hittar du här

Instruktion iPhone

1. Gå till Inställningar > Telefon > SIM-PIN

2. Slå på eller stäng av SIM-PIN.

Om du uppmanas till det anger du ditt SIM-PIN. Om du aldrig har använt ett anger du ditt standard-SIM-PIN. Om du inte kan ditt standard SIM-PIN så kan din telefonisamordnare hjälpa dig få fram det. 

3. Tryck på Klar.

Om du redan har PIN-kod aktiverad och vill endast ändra denna så trycker du på Ändra PIN, även här behöver du veta din nuvarande PIN-kod för att kunna fortsätta. 

Instruktion Samsung

1. Gå till Inställningar > Låsskärm och Säkerhet

2. Tryck på Andra säkerhetsinställningar

3. Tryck på Ändra SIM-lösenord

Här kan du välja att aktivera PIN-kod och även ändra den befintliga om så önskas.

Du kommer att behöva veta din nuvarande PIN-kod, kan du inte den så kan din telefonisamordnare hjälpa dig få fram det.

Senast uppdaterad:

Publicerad: